Top

Sertifikalar

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015, uluslararası bir standart olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin bir sürümüdür. ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu), dünya genelinde kalite yönetimi ve süreçlerin standartlaştırılması amacıyla bir dizi standart geliştirir. ISO 9001, bir organizasyonun kalite yönetim sistemini belirler.

Çağdaş, kalite standartlarını yükseltmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için sürekli olarak çaba sarf eder. ISO 9001 standartlarına uygun olarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutar ve ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015, çevre yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. ISO 14001, çevresel performansı iyileştirmek ve işletmelerin çevresel etkilerini azaltmak için bir çerçeve sunar. Bu standart, bir işletmenin çevresel yönetim sistemi kurmasını, uygulamasını, sürdürmesini ve iyileştirmesini sağlar.

Çağdaş, çevresel sürdürülebilirliği en üst düzeyde tutmayı ve çevre dostu uygulamaları benimsemeyi taahhüt eder. Çevre koruma, iş faaliyetlerimizin temel bir önceliğidir. ISO 14001 standartlarına uygun olarak, çevresel etkileri en aza indirmek ve doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmak için sürekli olarak çaba sarf ederiz.
ISO 45001:2018
ISO 45001:2018, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. Bu standart, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek ve iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve işle ilgili yaralanmaları azaltmak için bir çerçeve sunar.

Çağdaş, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki taahhüdünü ön planda tutar ve çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini koruma amacıyla bir dizi önlem alır. ISO 45001 standartlarına uygun olarak, iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak iyileştirmeyi ve iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve işle ilgili yaralanmaları en aza indirmeyi hedefleriz.
_
WhatsappWhatsapp